Home         Oferim publicitate         Firme pe internet         Anunturi pe internet         Login

RECOMANDAM


PUBLICITATEMENIU RAPID


Conducerea statului


TOP PORTAL


TOP MOTOR CAUTARE


SANATATE SFATURI


RECOMANDAM

» Home »Afaceri pe internet » Index Joburi »
Model de Curriculum Vitae European
*) Nota: Inlocuiti rubrica (numele aplicantului cu propriul nume)
**) Nota: Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ si nu apar in CV
***) Nota: Textul dintre () va fi inlocuit cu informatiile cerute

Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE
Nume |(Nume, prenume)
Adresa |(numarul, strada, cod postal, oras, tara)
Telefon
Fax
E-mail
Nationalitate
Data nasterii |(ziua, luna, anul)

EXPERIENTA PROFESIONALA
(mentionati pe rand fiecare experienta profesionala, pertinenta, incepand cu cea mai recenta dintre acestea)
*) Perioada (de la - pana la)
*) Numele si adresa angajatorului
*) Tipul activitatii sau sectorul de activitate
*) Functia sau postul ocupat
*) Principalele activitati si responsabilitati

EDUCATIE SI FORMARE
*) Perioada (de la - pana la) |(Descrieti separat fiecare forma de invatamant si program de formare profesionala urmate, incepand cu cea mai recenta) *) Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala
*) Domeniul studiat/aptitudini ocupationale
*) Tipul calificarii/diploma obtinuta
*) Nivelul de clasificare a formei de instruire/invatamant

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE
dobandite in cursul vietii si carierei dar care nu sunt recunoscute neaparat printr-un certificat sau o diploma
Limba materna
Limbi Straine cunoscute |(Enumerati limbile cunoscute si indicati nivelul:)
*) abilitatea de a citi |excelent, bine, satisfacator
*) abilitatea de a scrie
*) abilitatea de a vorbi
Aptitudini si competente artistice Muzica, desen, pictura, literatura, etc. Descrieti aceste aptitudini si indicati contextul in care le-ati dobandit
Aptitudini si competente sociale |Descrieti aceste aptitudini si indicati contextul in care le-ati dobandit
Locuiti si munciti cu alte persoane, intr-un mediu multicultural, ocupati o pozitie in care comunicarea este importanta sau desfasurati o activitate in care munca de echipa este esentiala. (de exemplu cultura, sport, etc.)
Aptitudini si competente organizatorice (Descrieti aceste aptitudini si indicati in ce context le-ati dobandit
De exemplu coordonati sau conduceti activitatea altor persoane, proiecte si gestionati bugete; la locul de munca, in actiuni voluntare (de exemplu in domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini si competente tehnice |(Descrieti aceste aptitudini si indicati in ce context le-ati dobandit)
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, masini, etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini si competente Descrieti aceste aptitudini si indicati in ce context le-ati dobandit
Competente care nu au mai fost mentionate anterior

INFORMATII SUPLIMENTARE
Indicati alte informatii utile si care nu au fost mentionate, de exemplu persoane de contact, referinte, etc.)

ANEXE
(Enumerati documentele atasate CV-ului, daca este cazul).


Hotarare nr. 1021 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 13 iulie 2004 In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - (1) Se aproba modelul comun european de curriculum vitae, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in scopul sporirii transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si pentru alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare in domeniu.
(2) Modelul comun european de curriculum vitae constituie un mod de prezentare sistematic, cronologic si flexibil a calificarii si competentelor fiecarei persoane.
(3) Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde urmatoarele categorii de informatii:
a) informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala, nivelul studiilor si al formarii profesionale;
b) alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice si sociale;
c) informatii suplimentare care pot fi mentionate in curriculum vitae sau intr-o anexa a acestuia.

Art. 2. - (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modelul comun european de curriculum vitae reprezinta modelul de curriculum vitae existent pe piata muncii, acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in mod voluntar.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale, respectiv Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae prin informarea persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca, a celor care urmeaza o forma de invatamant sau orice alta forma de calificare profesionala.
(3) Institutiile prevazute la alin. (2) vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae, inclusiv prin publicarea pe pagina de Internet proprie a unor modele completate.

Art. 3. - (1) In scopul implementarii modelului comun european de curriculum vitae, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor pune la dispozitia cetatenilor, in mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae, in format electronic si/sau pe suport de hartie.
(2) Celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale sau institutii centrale, in cazul in care persoanele interesate solicita angajarea in institutia respectiva sau doresc sa urmeze un program de pregatire profesionala organizat de catre acestea, vor pune la dispozitia acestora, in mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae.
(3) Partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale pot furniza acest model membrilor lor, persoane fizice sau juridice, si pot actiona astfel incat acesta sa fie acceptat ca un instrument comun pe piata fortei de munca.

Art. 4. - Prezenta hotarare transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2002)/516 din 11 martie 2002 privind Modelul comun european pentru curriculum vitae, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L079 din 22 martie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
---------------
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Ministrul educatiei si cercetarii,
Alexandru Athanasiu
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Hotarare nr. 1021 din 25 iunie 2004 in format pdf,
Comision Recomandation of 11 March 2002 on common European format for CVs
Model de CV pentru completare date personale - document tip Word

RECOMANDAM


PUBLICITATE
VA RECOMANDAM


Website-uri similare

CALENDAR      03.Jul.2022

Ziua:184183 ramase
Saptamana:2626 ramase
Luna:75 ramase

RECLAMA TA

Limbi straine: English »» French »» Spanish »» Italian »» Portuguese »» German »» Russian »» Chinese »» Japanese

Cauti un loc de munca? Viziteaza unul din site-urile de mai jos, depune CV, contacteaza pe cei care ofera sluba! www.util21.ro - portal informatii utile!
ACASA »  DESPRE NOI »  PUBLICITATE »  CONTACT