Home         Oferim publicitate         Firme pe internet         Anunturi pe internet         Login

RECOMANDAM


PUBLICITATEMENIU RAPID


Conducerea statului


TOP PORTAL


TOP MOTOR CAUTARE


SANATATE SFATURI


RECOMANDAM

» Home » Ce vor barbatii » Pescuit si vanatoare

TITLUL V
Protectia fondului piscicol

Art. 39. - Protectia fondului piscicol se realizeaza prin prohibitia anuala a pescuitului, prin interdictia actiunilor care pot constitui contraventii si infractiuni la prezenta lege, precum si prin orice alte masuri care sa asigure exploatarea durabila a fondului piscicol si conservarea biodiversitatii.
Art. 40. - (1) Anual autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura impreuna cu autoritatea publica centrala de protectie a mediului vor stabili, prin ordin comun, perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului. Ordinul se emite pentru toate speciile de pesti si animale acvatice si pentru toate zonele tarii, la inceputul lunii aprilie, dar nu mai tarziu de 15 aprilie, si este valabil pana la aparitia ordinului de prohibitie din anul urmator.
(2) Īn scopul protectiei fondului piscicol pescuitul speciilor de pesti mentionate in anexa nr. 2 este interzis in perioadele si in zonele definite in aceasta. Prin ordinul de prohibitie se va specifica durata de prohibitie.
Art. 41. - (1) Autoritatile publice centrale care emit ordinul anual de prohibitie pot, in conditii hidroclimatice deosebite sau pe baza unor studii fundamentate, sa modifice, prin ordin al ministrului, perioadele de prohibitie si speciile prohibite stabilite in anexele nr. 1 si 2, mentinand insa numarul total de zile.
(2) Pentru apele curgatoare care constituie frontiera de stat perioadele de prohibitie si regulile de pescuit se stabilesc in concordanta cu conventiile internationale incheiate cu celelalte state riverane.
Art. 42. - Pentru protectia fondului piscicol se interzice folosirea urmatoarelor unelte si metode de pescuit:
a) setci fixe, cu exceptia ohanelor, in zona litoralului marin;
b) setci si ave de orice tip, in Complexul Razelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc-Erenciuc si lacurile litorale;
c) setci monofilment in toate apele;
d) pescuitul electric, cu exceptia celui practicat in scop stiintific;
e) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea apei in parte sau in intregime;
f) pescuitul cu materiale explozive, precum si cu substante toxice si narcotice de orice fel;
g) pescuitul cu unelte din plasa in raurile si lacurile naturale din zona de munte;
h) pescuitul cu momeli metalice si pesti artificiali in raurile populate cu lostrita;
i) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaia, japca si orice alt fel de unelte intepatoare sau agatatoare.
Art. 43. - (1) Prin ordin comun al autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si silvicultura si al autoritatii publice centrale de protectie a mediului, in apele apartinand domeniului public si privat se pot institui zone de protectie piscicola, ce se delimiteaza in teren prin semne distincte.
(2) Zonele de protectie piscicola pot fi:
a) de protectie a reproducerii, ce reprezinta locuri predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;
b) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
c) de protectie pentru iernarea pestelui.
(3) Instituirea zonelor de protectie se realizeaza la propunerea administratorilor statului.
(4) Prin ordin comun al autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si silvicultura si al autoritatii publice centrale de protectie a mediului, in zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada, pot fi limitate sau interzise:
a) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor organisme acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii:
a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.
Art. 44. - (1) Autoritatea publica centrala de protectie a mediului si autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura, impreuna cu administratorii statului, incurajeaza si promoveaza programele de redresare a populatiilor unor specii valoroase sau periclitate, prin:
a) identificarea, amenajarea si protectia zonelor naturale de reproducere;
b) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului de sturioni, pastrav, lipan, lostrita si alte specii cu valoare economica si stiintifica;
c) organizarea de centre pentru cresterea si inmultirea chefalului, cambulei, anghilei, scoicilor si racilor;
d) organizarea activitatii de monitoring asupra efectivelor piscicole din apele apartinand domeniului public si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.
(2) Īn caz de necesitate administratorii statului au obligatia sa ia masuri pentru completarea fondului piscicol prin repopulari.
Art. 45. - (1) Autoritatea publica centrala de protectie a mediului, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura, va putea declara regiuni de crutare anumite parti din Dunare, rauri, paraie, lacuri, canale, precum si zone de la tarmul Marii Negre, ce vor fi constatate ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor speciilor de organisme acvatice, cu exceptia perimetrelor care intra in competenta Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", conform prevederilor legale.
(2) Īn apele declarate regiuni de crutare se interzic, pe toata perioada anului, orice gen de pescuit, inclusiv cu undita, precum si alte activitati cum sunt recoltarea vegetatiei, extragerea balastului, vanatul, cresterea animalelor, turismul.
(3) Administratorii au obligatia sa marcheze perimetrele regiunilor de crutare si sa asigure paza sau controlul respectarii prevederilor legale.
Art. 46. - (1) Īn scopul protectiei fondului piscicol sunt supuse interdictiei urmatoarele actiuni si activitati:
a) mutarea, deteriorarea sau distrugerea semnelor indicatoare de reglementare a pescuitului, amplasate in zona bazinelor piscicole;
b) recoltarea stufului, papurei, rogozului si a altor plante acvatice din bazinele piscicole, fara autorizarea proprietarului sau beneficiarului de folosinta piscicola;
c) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in Delta Dunarii si in Complexul de lacuri Razelm-Sinoe in afara traseelor aprobate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Se excepteaza circulatia pe caile navigabile si pe cele de acces la localitatile care nu au alte cai de comunicatie, precum si circulatia ambarcatiunilor autorizate in conditiile legii;
d) circulatia cu autovehicule si scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgatoare din zona de munte, precum si circulatia cu ambarcatiuni cu motor in bazinele piscicole din zona de munte fara autorizatia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
e) inchiderea cu garduri si prispe pescaresti sau cu alte unelte de pescuit de orice fel a garlelor de legatura, a baltilor si terenurilor inundabile, daca prin aceasta se impiedica accesul sau se pescuiesc pestii care migreaza in timpul viiturilor de apa sau in perioada de reproducere, precum si scurgerea libera a apelor o data cu fondul piscicol din ele. Fac exceptie inchiderile pescaresti si stuficole din Delta si Lunca Dunarii, in perioadele de viituri, autorizate in conditiile si in locurile stabilite de autoritatea publica centrala de protectie a mediului si de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
f) modificarea regimului de scurgere a apei in scopul practicarii pescuitului, fara acordul administratorului;
g) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatorilor pentru pesti, a pintenilor, a cascadelor, toplitelor si a altor instalatii si amenajari cu scop piscicol;
h) infiintarea de pepiniere si crescatorii piscicole fara avizul autoritatii publice centrale pentru agricultura si alimentatie;
i) distrugerea sau degradarea digurilor, barajelor si canalelor pescaresti, taluzurilor si malurilor inierbate, precum si distrugerea, degradarea sau micsorarea zonelor de protectie a apelor;
j) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau plutitoare in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor, garlelor sau canalelor;
k) reducerea din culpa a debitelor de apa in apele naturale, daca prin aceasta se pericliteaza existenta fondului piscicol;
l) deschiderea, inchiderea sau obturarea canalelor si manipularea instalatiilor hidrotehnice de orice fel in alt mod decat cel stabilit prin normele tehnice;
m) pescuitul in zonele de protectie speciala pentru iernarea pestelui;
n) folosirea cu orice titlu de navoade, voloace, setci, ave, prostovoale, varse, vintire, precum si alte tipuri de unelte de pescuit comercial de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;
o) folosirea armelor de foc pentru capturarea delfinilor si pestilor;
p) accesul cu animale si mijloace de transport de orice fel pe diguri si in incintele amenajarilor piscicole;
r) pescuitul reproducatorilor in perioada de prohibitie si distrugerea icrelor acestora din zonele de reproducere naturala special marcate.
(2) Popularea sau aclimatizarea de specii ori de hibrizi noi pentru fauna si flora acvatica a tarii este permisa numai cu avizul autoritatii publice centrale de protectie a mediului.
Art. 47. - (1) Dimensiunile minime ale speciilor de pesti si alte animale acvatice, admise la pescuit in bazinele piscicole naturale, si dimensiunile minime ale ochiului uneltelor de pescuit sunt prevazute in anexa nr. 4.
(2) Īn functie de rezultatele cercetarilor si de evolutia marimii stocurilor, anexa nr. 4 poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si silvicultura si a autoritatii publice centrale de protectie a mediului.
Art. 48. - Persoanele juridice sau fizice, care isi desfasoara activitatea in zona limitrofa bazinelor piscicole naturale, sunt obligate sa respecte reglementarile privind conservarea si protectia fondului piscicol.
Art. 49. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, care folosesc apele din domeniul public in alte scopuri decat cel piscicol, sunt obligate:
a) sa echipeze prizele de apa cu instalatii care sa impiedice patrunderea pestelui;
b) sa mentina in lacurile de acumulare niveluri de apa optime pentru iernarea si dezvoltarea normala a fondului piscicol, in conditiile regulamentelor de gospodarire a apelor, cu exceptia cazurilor de forta majora;
c) sa amenajeze zone speciale de pescuit si zone pentru protejarea si salvarea fondului piscicol la golirea lacurilor de acumulare;
d) sa asigure debitul minim de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a fondului piscicol in aval de lacurile de acumulare.
(2) Autoritatea publica centrala de protectie a mediului, prin organismul sau specializat, va stabili conditiile tehnice de indeplinire a obligatiilor prevazute la alin. (1) si va urmari respectarea lor.
Art. 50. - Autoritatea publica centrala de protectie a mediului si autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura, impreuna cu unitatile de cercetare-proiectare de profil si institutiile de invatamant superior de specialitate, precum si Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, sub coordonarea Academiei Romane, vor efectua studii pentru evaluarea stocurilor existente si a conditiilor ce influenteaza marimea acestora, pe baza carora sa fie adoptate masurile necesare pentru protectie si sa stabileasca capturile totale admisibile (TAC) ale speciilor de organisme acvatice cu valoare economica si/sau stiintifica ale caror populatii au atins niveluri critice sau sunt in pericol de disparitie.
Art. 51. - Administratorii si beneficiarii bazinelor piscicole ale statului au obligatia:
a) sa execute lucrari curente de intretinere a canalelor, garlelor, altor surse de alimentare cu apa si a zonelor de pescuit;
b) sa execute lucrari de amenajare si constructii specifice pentru protectia fondului piscicol din apele apartinand domeniului public.
Art. 52. - (1) Avizarea construirii unor noi baraje sau centrale hidroelectrice va fi conditionata de existenta studiilor privind asigurarea debitelor minime permanente pe rauri, in aval de acestea, necesare vietii, migrarii si reproducerii speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice.
(2) Barajele construite pe rauri vor fi echipate cu instalatii care sa permita migrarea pestilor, iar prizele de captare, cu dispozitive care sa impiedice aspirarea pestilor si a altor vietuitoare acvatice, daca pe baza studiilor ce se vor efectua acestea se impun.
(3) Barajele si centralele hidroelectrice noi vor fi echipate cu astfel de instalatii, iar cele care urmeaza sa se construiasca pe Dunare vor fi prevazute cu instalatii speciale care sa permita migrarea sturionilor si scrumbiei de Dunare spre zonele de reproducere. Īn cazul in care din studiile realizate rezulta ca echiparea barajului cu trecatori este ineficienta, cu avizul autoritatii publice centrale pentru agricultura, alimentatie si silvicultura si al autoritatii publice centrale de protectie a mediului, detinatorul cu orice titlu al barajului va realiza amenajari piscicole pentru producerea puietului din speciile afectate, amplasate in apropierea lacului de acumulare. Detinatorul cu orice titlu al barajului este obligat sa predea dupa receptionare, pentru exploatare, Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, instalatiile sau amenajarile piscicole, fara recuperarea valorii de investitie aferente acestora. Procedura de avizare si de receptie a lucrarilor privind instalatiile speciale va fi elaborata, in conformitate cu prevederile legale, de catre autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura, cu avizul autoritatii publice centrale de protectie a mediului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Pescuitul este interzis in aval de baraje pe o distanta, masurata de la bazinul de linistire, de 100 m pentru apele din zona montana, de 300 m pentru apele curgatoare din zona colinara si de 500 m pentru apele curgatoare din zona de ses. Pentru apele de frontiera restrictiile de pescuit in zona barajelor se stabilesc prin conventii si acorduri internationale.

Alte informatii pe care le gasiti in cadrul sectiunii de "Pescuit si vanatoare ":

Subiecte despre pescuit si vanatoare:
» Pescuit si vanatoare: Cupa Romaniei la crap editia 2007;
» Pescuit si vanatoare: Delta Dunarii, satul Caraorman;
» Pescuit si vanatoare: Lacuri si balti pentru pescuit;
» Pescuit si vanatoare: Pescuit la crap;
» Pescuit si vanatoare: Muzeul de vanatoare din Posada;
» Pescuit si Vanatoare: Galerie foto vanatoare;
» Pescuit si vanatoare: Galerie foto pesuit;

Galerie foto pescuit

Poze din Delta Dunarii:
Poza 1: Apus de soare in Delta Dunarii;
Poza 2: Canal pentru pescuit;
Poza 3: Barca cu motor pe apele Deltei;
Poza 4: Zona linistita pestru pescuit la undita;
Poza 5: Plimbare pe lac in Delta Dunarii;
Poza 6: Salcie peste lac;
Poza 7: In cautare de hrana;
Poza 8: Pasarii migratoare;
Poza 9: Plimbare pe canal in Delta Dunarii.

Galerie foto vanatoare
Poze din natura:  Poza 1: Din inima naturii; Poza 2: Din padure, peisaj de toamna;
                         Poza 3: Din padure fara caprioare; Poza 4: Din padure cu caprioare;
                         Poza 5: Urma lasata de urs; Poza 6: Padure intetosata;
Poze cu animale: Poza 7: Urs care adulmeca; Poza 8: Ursoaica;
                         Poza 9: Lupul cu privirea agera; Poza 10: Caprioara, vanatorii o adora;
                         Poza 11: Ursul batran; Poza 12: Cu ochii spre vanatoari;
Poze cu vanatori: Poza 13: Vanatorii si cainele; Poza 14: Vanator in drum spre casa;
                         Poza 15: Vanatorii si prada lor; Poza 16: Vanatorii in pauza de masa;
                         Poza 17: Vanatorii pregatiti de vanatoare; Poza 18: Vanat doborat;

 

RECOMANDAM


PUBLICITATE
VA RECOMANDAM


Website-uri similare

CALENDAR      24.Oct.2019

Ziua:29770 ramase
Saptamana:439 ramase
Luna:102 ramase

RECLAMA TA

Limbi straine: English »» French »» Spanish »» Italian »» Portuguese »» German »» Russian »» Chinese »» Japanese

Regulament pescuit, lege nr.192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol,pescuitul si acvacultura titlul 5, locuri de pescuit, obligatii, sanctiuni, in Romania, lacuri si balti, pescari si pesti, la www.util21.ro
ACASA »  DESPRE NOI »  PUBLICITATE »  CONTACT