Home         Oferim publicitate         Firme pe internet         Anunturi pe internet         Login

RECOMANDAM


PUBLICITATEMENIU RAPID


Conducerea statului


TOP PORTAL


TOP MOTOR CAUTARE


SANATATE SFATURI


RECOMANDAM

» Home » Ce vor barbatii » Pescuit si vanatoare

TITLUL VI
Raspunderi si sanctiuni

 

Art. 53. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila.
Art. 54. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat fara permis sau autorizatie in cursuri de ape curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in marea teritoriala;
b) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, care se exercita in ape curgatoare, statatoare, canale artificiale, Delta Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in marea teritoriala sau in zone din acestea, in care pescuitul este interzis;
c) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile, permisul sau autorizatia de pescuit.
Art. 55. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 1.500.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) pescuitul recreativ in timpul noptii;
b) prinderea salmonidelor cu mana;
c) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali in raurile populate cu lostrita;
d) pescuitul recreativ/sportiv de catre o singura persoana in timpul unei zile de la rasaritul si pana la apusul soarelui:
. mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastrav, lipan si coregon in apele de munte cu salmonide;
. mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg, in apele domeniului public;
e) pescuitul cu momeli naturale in apele de munte ce ofera conditii de viata salmonidelor nominalizate de autoritatea publica centrala de protectie a mediului;
f) retinerea de catre pescarii amatori a pestelui si a altor vietuitoare acvatice pescuite sub dimensiunile minime prevazute de lege;
g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare asezate in raza amenajarilor piscicole.
Art. 56. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) pescuitul lostritei fara autorizatie speciala eliberata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
b) asezarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor sau a canalelor;
c) pescuitul cu siruri de muste artificiale in apele salmonicole;
d) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protectie a faunei piscicole;
e) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in apele din Delta Dunarii, in afara traseelor aprobate de autoritatea publica centrala de protectie a mediului;
f) utilizarea la pescuit a setcilor si avelor de orice fel in Complexul lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile BelciucErenciuc si in lacurile litorale;
g) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor si al pestilor.
Art. 57. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.200.000 lei la 1.400.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) pescuitul recreativ si sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in amenajari piscicole, altele decat cele autorizate in acest scop;
b) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasa sau cu pripoane in apele de munte;
c) pescuirea oricaror specii de peste, crustacee, moluste sau alte vietuitoare acvatice, in perioadele si in zonele de prohibitie.
Art. 58. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea apei, in parte sau in intregime, fara acordul proprietarului sau detinatorului folosintei piscicole;
b) introducerea de specii, rase sau hibrizi de pesti, altele decat cele existente in apele curgatoare, statatoare si in amenajarile piscicole, fara avizul autoritatii publice centrale de protectie a mediului;
c) neluarea masurilor pentru prevenirea, combaterea si stoparea extinderii epizootiilor, precum si pentru nedeclararea aparitiei acestora organelor de specialitate;
d) vanzarea puietului de peste in alte scopuri decat repopularea;
e) executarea lucrarilor de foraje hidrogeologice in amenajarile piscicole fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola;
f) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de lemn, a resturilor menajere si a oricaror alte materiale in albiile sau pe malurile cursurilor de ape curgatoare, in albiile sau pe malurile apelor statatoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale si de acumulare, apelor maritime interioare si pe tarmul marii teritoriale, precum si in perimetrul amenajarilor piscicole.
Art. 59. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000.000 lei la 16.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) neanuntarea organelor de specialitate imputernicite in acest scop despre primirea la centrele de colectare a unor cantitati de peste sub dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege;
b) pescuitul comercial al pestelui si al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege;
c) refuzul de a permite accesul la controlul in barci, salupe si alte ambarcatiuni, in autovehicule, in unitatile de productie si in perimetrul bazinelor piscicole exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial al personalului de specialitate imputernicit in acest scop.
Art. 60. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole;
b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite;
c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole;
d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole;
e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice;
f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;
g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare.
Art. 61. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda penala de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu ostia, cu japca si cu orice alte unelte intepatoare si agatatoare;
b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor in perioada de prohibitie si distrugerea icrelor embrionate de peste in zonele de reproducere naturala;
c) pescuitul sturionilor si al lostritei, sub dimensiunile legale, in alte scopuri decat pentru repopulare;
d) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de braconaj;
e) pescuitul cu navoade, voloace, crasnice, setci, ave, prostovoale, varse, vintire sau cu alte unelte de pescuit industrial, fara autorizatie sau permis de pescuit;
f) pescuitul comercial pe cursul unei ape curgatoare in zona de 200 metri in aval de baraj;
g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit avand ochiurile sub dimensiunile minime prevazute de lege;
h) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile;
i) procurarea, transportul si comercializarea ilegala a pestelui, icrelor si produselor din peste;
j) furtul de peste prin orice mijloace si metode, din amenajarile piscicole.
Art. 62. - Faptele prevazute la art. 61 lit. a)-e), daca sunt savarsite in perioada de prohibitie, in timpul noptii sau de doua sau mai multe persoane impreuna ori de o persoana avand asupra sa o arma de foc sau substante chimice periculoase, se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 6 ani. Procurarea, transportul si comercializarea sturionilor, lostritei si icrelor negre, fara documente legale, constituie fapta agravanta si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 7 ani.
Art. 63. - Cand infractiunile prevazute la art. 61 si 62 sunt savarsite de persoane cu atributii de constatare a infractiunilor si contraventiilor, pedepsele se majoreaza cu 2 ani.
Art. 64. - Orice hotarare judecatoreasca care pronunta o condamnare pentru infractiune in materie de pescuit poate exclude autorul infractiunii din asociatiile de pescuit pe o durata ce nu poate fi mai mica de un an si mai mare de 3 ani.
Art. 65. - (1) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexeaza periodic, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita fapta.
Art. 66. - Cuantumul despagubirilor datorate pentru pagube cauzate fondului piscicol prin fapte ce constituie infractiuni se stabileste de experti, se hotaraste de instantele judecatoresti si revine persoanei juridice care gestioneaza patrimoniul piscicol apartinand domeniului public sau amenajarii piscicole. In cazul contraventiilor prevazute la art. 58 despagubirile datorate pentru pagubele cauzate fondului piscicol se vor calcula in functie de pretul mediu de piata multiplicat de 5 ori pentru aceleasi specii de pesti si alte vietuitoare acvatice sau pentru acelasi fel de bunuri. In situatia in care contraventiile s-au produs in perioada de prohibitie sau in perimetrul rezervatiilor, al pepinierelor si crescatoriilor piscicole, pretul pestilor si al altor vietuitoare acvatice, luat in calcul la stabilirea despagubirii, va fi dublu fata de pretul zilei pe piata din zona in care s-a savarsit fapta.
Art. 67. - (1) Sunt supuse confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea faptei.
(2) Bunurile rezultate din savarsirea contraventiei, constand in peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt, de asemenea, supuse confiscarii.
(3) In cazurile de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) organele de constatare dispun, prin procesulverbal incheiat, valorificarea lor in conditiile legii, contravaloarea facandu-se venit la bugetul de stat.
Art. 68. - Constatarea faptelor ce constituie contraventii si infractiuni la prezenta lege se face, in afara de organele de cercetare penala, de personalul cu drept de control si imputernicitii autoritatii publice centrale.
Art. 69. - Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

Alte informatii pe care le gasiti in cadrul sectiunii de "Pescuit si vanatoare ":

Subiecte despre pescuit si vanatoare:
» Pescuit si vanatoare: Cupa Romaniei la crap editia 2007;
» Pescuit si vanatoare: Delta Dunarii, satul Caraorman;
» Pescuit si vanatoare: Lacuri si balti pentru pescuit;
» Pescuit si vanatoare: Pescuit la crap;
» Pescuit si vanatoare: Muzeul de vanatoare din Posada;
» Pescuit si Vanatoare: Galerie foto vanatoare;
» Pescuit si vanatoare: Galerie foto pesuit;

Galerie foto pescuit

Poze din Delta Dunarii:
Poza 1: Apus de soare in Delta Dunarii;
Poza 2: Canal pentru pescuit;
Poza 3: Barca cu motor pe apele Deltei;
Poza 4: Zona linistita pestru pescuit la undita;
Poza 5: Plimbare pe lac in Delta Dunarii;
Poza 6: Salcie peste lac;
Poza 7: In cautare de hrana;
Poza 8: Pasarii migratoare;
Poza 9: Plimbare pe canal in Delta Dunarii.

Galerie foto vanatoare
Poze din natura:  Poza 1: Din inima naturii; Poza 2: Din padure, peisaj de toamna;
                         Poza 3: Din padure fara caprioare; Poza 4: Din padure cu caprioare;
                         Poza 5: Urma lasata de urs; Poza 6: Padure intetosata;
Poze cu animale: Poza 7: Urs care adulmeca; Poza 8: Ursoaica;
                         Poza 9: Lupul cu privirea agera; Poza 10: Caprioara, vanatorii o adora;
                         Poza 11: Ursul batran; Poza 12: Cu ochii spre vanatoari;
Poze cu vanatori: Poza 13: Vanatorii si cainele; Poza 14: Vanator in drum spre casa;
                         Poza 15: Vanatorii si prada lor; Poza 16: Vanatorii in pauza de masa;
                         Poza 17: Vanatorii pregatiti de vanatoare; Poza 18: Vanat doborat;

 

RECOMANDAM


PUBLICITATE
VA RECOMANDAM


Website-uri similare

CALENDAR      14.Oct.2019

Ziua:28780 ramase
Saptamana:4210 ramase
Luna:102 ramase

RECLAMA TA

Limbi straine: English »» French »» Spanish »» Italian »» Portuguese »» German »» Russian »» Chinese »» Japanese

Regulament pescuit, lege nr.192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol,pescuitul si acvacultura titlul 7, locuri de pescuit, obligatii, sanctiuni, in Romania, lacuri si balti, pescari si pesti, la www.util21.ro
ACASA »  DESPRE NOI »  PUBLICITATE »  CONTACT